Filozofie
bukač hockey

NABÍDKA, KTERÁ SE NEODMÍTÁ

Hráč je tím, čím se v mládí udělá. Cestou k úspěchu je TRÉNINK HERNÍ PŘIROZENOSTI. Přirozenost spojujeme s tréninkem a vývojem výkonu. Jedná se o v hráči skrývající se sebetvořící svobodnou sílu.

PROČ PREFERUJEME PŘIROZENOST TRÉNINKU

Mládí je jedinečností bytí. Profláknout tuto příležitost je hříchem, který život neodpouští. Hokej se rychle vyvíjí. Bohužel v českém tréninku stále vítězí metodický přístup. To, co současným mladým hráčům chybí, je kultivace smyslových jevů herní činnosti. Tento naturel se získává v mládí.

JAK PODNĚCUJEME HERNÍ NATUREL

Herní činnost je mentálním, dovednostním a fyzickým komplexem. Úspěšný vývoj závisí na vnímání soupeření, interakci emocí, tvořivosti a technice s kotoučem. Tyto požadavky zprostředkujeme tréninkem, který využívá herní komplexitu, svobodné rozhodování a vyžaduje spolupráci. Platformou herního naturelu je technika a kondice.

JAK AKTIVUJEME KONDIČNÍ NATUREL HRÁČE

Klíčovým zřetelem tréninku přirozenosti je vázanost dovedností, vnímání a rozhodování na rychlost. Trénink rychlosti spojujeme se složitostí herně pohybových struktur při práci s kotoučem. Aby se hráč při soupeření prosadil, musí mu to na ledě zapalovat i ubývat.

PŘIJĎTE MEZI NÁS, JSME NA VÁS PŘIPRAVENI – VÍME, JAK DĚTI I HRÁČE USPOKOJIT. WE ARE ALWAYS ONE STEP AHEAD.

Artista žongluje, hráč tvoří

Partneři