Eshop
bukač hockey

Domácí Doplňková Aktivita DDA 1 - 5

Trenérská legenda Luděk Bukač připravil pět sešitů, jejichž úkolem je pomoci mladým hokejistům zdokonalovat se i v době mimo tréninkovou jednotku v době osobního volna.

 Díl 1: je zaměřen na pohybovou průpravu a korektivní aktivity. Herní dovednosti ztvárňuje tělesná zdatnost a plně fungující zdravé tělo. Pravidelná péče o zdravé bezesporu napomáhá k úspěšnému  zvládnutí dlouhodobého tréninku. Realizace vzorového programu "Domácí doplňkové aktivity" buduje a udržuje stabilitu tělesného vývoje, svalovou sílu, kloubní pohyblivost a potřebné svalové  uvolnění  i požadovanou tenzi. Fungování svalů, šlach, vazů a kloubů je spolu úzce propojeno.

Díl 2: průprava pro herní agilitu

Díl 3: průprava pro herní rychlost

Díl 4: průprava pro hokejové bruslení

Díl 5: průprava pro herní čtení a reagování


Trénink herní přirozenosti

S lavná trenérská autorita Luděk Bukač se zabývá problematikou současného
ubývání "herních mozků". Podstatou jeho knihy je přiblížit trenérům sportovních her, koučům, učitelům a v neposlední řadě i rodičům, jak funguje sebeuvědomování při sportovním výkonu a na základě toho nastínit novou cestu, jak postupovat při výchově sportovních talentů.

Stereotypní aplikace přežitého modelu metodizovaného tréninku přináší
praxi nesmírné ztráty. Je proto třeba využívat moderní trenérské zkušenosti a nová neurovědní i psychologická poznání o herním výkonu i tréninku a zaměřit se na budování herní přirozenosti hráčů. Podstatu účinnosti tréninku objasňuje vědou poodhalený mechanismus mozku. Za rozhodující jev tohoto mechanismu je považováno sebeuvědomování. Já, jáství, self, duše, mysl či subjektivně pojímaná a interpretovaná herní činnost se pro výkon stává kritériem úspěchu i selhání. K lepšímu pochopení herního Já nestačí znalost metodických postupů nácviku a tréninku. Proniknutí do tajů hráčského naturelu vyžaduje porozumění významu stavu a vlivu mysli hráče na jeho výkon i jednotu těla a mozku.Modernizovaná výuka ledního hokeje

Pro kouče, trenéry a učitele, pro hráče ledního hokeje, pro chlapce i dívky hokejistky, pro jejich rodiče. Včetně 35 účinných cvičení pro zvýšení výkonu. Přiložen speciální poznámkový blok s nákresy a  popisy cvičení. Kouzlo kličkování a triků s kotoučem. Radikální změna v učení dovedností. Hokejová branka principem osobního tréninku techniky. Nová a originální metoda učení techniky i taktiky.  Komprehensivní dvoudílné video tj. teorie trénink 35 herních cvičení. Ukázka osobního udržovacího tréninku. Model zahrnuje kličkování a komplexní pohyby v herních situacích. Teorie techniky  podněcuje hráče v jakémkoliv stádiu učení, přípravy a výkonnosti.


Suchá příprava pro herní techniku (TPT)

 Druhý díl titulu Modernizovaná výuka ledního hokeje je zaměřen na suchou přípravu pro herní techniku, označovanou jako TPT (tělesná příprava techniky). Tento trénink zahrnuje dynamické  rozcvičení, výpady, silovou průpravu, balanční kontrolu a mnohé další.Herní technika v ledním hokeji je závislá na vrozených dispozicích, tělesné konstituci a způsobu tréninku. Srdce, plíce či tvorba  pohybové energie jsou označovány jako hlavní zdroje herního pohybu. Kosterní systém a svalstvo pak dále plní mechanické funkce jednotlivých dovedností. To, co ztvárňuje techniku, je nervosvalový  systém. Trénink, který zdokonaluje složitou nervosvalovou činnost a procvičuje techniku, je dnes považován za nejdůležitější složku herní výkonnosti. Trénink techniky je účinný pouze tehdy, když hráči trénují sílu, rychlost, agilitu atd. v herních podobách. Vzorový trénink techniky mimo led představuje námi nabízen model suché přípravy, označený jako model TPT (tělesné přípravy techniky).Dlouhodobý trénink mládeže

Vnímavý pohled na trénink mládeže v ledním hokeji. Knížka obsahuje instrukce pro flexibi lní aplikaci 10-15tiletého výcviku mladého hokejisty. Motto knihy: Přemýšlivý trenér, který svoji práci neustále inovuje a pracuje pro hráče, se označuje jako "head up" kouč. Hráčům zvyšuje výkonnost, sebevědomí, formuje potřebné postoje a přístup k týmové sounáležitosti. Skvělá příručka pro trenéry mládeže na všech stupních hráčského vývoje a také pro vnímavé rodiče, kteří se v tomto stadiu vývoje mladého hokejisty významně finančně podílejí na jeho hokejovém růstu.


Moje hokejové století

Hráč. Trenér. Učitel. Vítěz. Filozof. Člověk, který věděl, kdy do toho šlápnout a kdy couvnout. Luďka Bukače můžete označit každým z těchto slov. Jeho postava se prolíná historií českého i světového hokeje podobně jako probíhá Forrest Gump novodobými dějinami USA. Muž, který výrazně pomáhal formovat podobu nejúspěšnější kolektivní hry u nás, s nadhledem líčí své zážitky a s charakteristickou zapáleností prokládá vyprávění myšlenkami vysvětlujícími vývoj českého hokeje v kontextu s tím světovým. Od dětského okouzlení štvanickým zimákem a Zábrodského LTC přes komunistický převrat, jenž změnil i hokej a přinesl akademicky pojatou tělovýchovu. Nemusíte být hokejoví fanoušci, aby vás vtáhnul příběh jeho neobyčejného života. Života, v němž se potkávají hokejové legendy Howe, Bowman i Jágr s Kapkem a Himlem. Života s nátlakem StB, ale i přímluvou z nejvyšších míst Strany dovolující poznat zblízka NHL šedesátých let a následně sovětský recept na neporazitelnost. Luděk Bukač dokázal coby kouč národního týmu najít recept na dominantní rudou mašinu osmdesátých let a zrovna tak uřídit tým v časech překotně bujícího profesionalismu, kdy hráči trenérům přerůstali přes hlavu. Nakonec narazil. Zjistil, že svět utíká rychleji, než je on schopen reagovat. Dobrovolně odešel a sledoval, jakým silám nezabránil proniknout do českého hokeje. Teď na to vše poprvé nabízí svůj otevřený pohled.

OBJEDNÁVEJTE NA MARKEN.CZ ZDE

Pozoruješ-li, vnímáš a i pochopíš

Partneři